Samarbeidsavtale med Conoco om utforsking i Mexicogolfen

september 4, 2001, 23:00 CEST

Norsk Hydro USA Oil & Gas Inc., som er et heleid datterselskap av Norsk Hydro Americas Inc., har inngått en joint venture-avtale med Conoco Inc. som gir Hydro rett til 25 prosents eierandel og deltakelse i fem faste og tre mulige letebrønner på dypt vann i Mexicogolfen. Hydro er tildelt eierinteresser i 55 lisenser som dekker de aktuelle områdene.

Det ble begynt boring på de to første faste brønnene i juli. Boreprogrammet er et resultat av en kvalitetsprosess knyttet til dypvannsporteføljen som Conoco har arbeidet med i flere år. Størstedelen av porteføljen ble anskaffet i 1996-1997.

Fram til 2005 har Hydro opsjon på å delta i eventuelle framtidige letebrønner som kommer som resultat av en ytterligere kartlegging av 178 lisenser i Conocos nåværende portefølje. Hydro vil ha assisterende personell utplassert i Conocos organisasjon. Conoco vil fortsatt være operatør for alle prospektene der selskapet er operatør i dag.

Hydro forventer en samlet investeringsutgift på om lag 130 millioner amerikanske dollar, eller ca. 1.140 millioner kroner, knyttet til oppkjøp, leteboring, kjøp av seismiske data og organisatoriske kostnader i forbindelse med avtalen for perioden 2001-2002. Det vil bli etablert en ny forretningsenhet i Houston i Texas som skal styre aktivitetene og videreutviklingen av den opprinnelige porteføljen.

De to selskapene vil også vurdere ytterligere fellesaktiviteter knyttet til forretningsutvikling, går det fram av en pressemelding.

Frank Pedersen, direktør for New Ventures i Utforsking og Produksjon Internasjonal i Hydro, understreker at Hydro ser på en inntreden på dypvannsområder i Mexicogolfen som et strategisk trekk som vil skape muligheter for lønnsom vekst på lang sikt og gode muligheter til verdiskaping.

- Dette området kan by på mange fordeler som et mulig nytt kjerneområde for Hydros aktiviteter innen utforsking og produksjon. Disse omfatter blant annet utforskingsprosjekter av høy kvalitet med gode sjanser for store uoppdagede reserver, et gunstig skatteregime og muligheten til å bygge videre på Hydros offshore-kompetanse fra virksomheten på norsk sokkel. Mexicogolfen betraktes som en et utmerket område for videre utvikling av teknologi for utvinning av olje og gass på dypt vann, sier han.

- Denne transaksjonen representerer en vinn-vinn-situasjon for begge selskapene. Norsk Hydro får tilgang til en moden og strategisk gunstig portefølje, mens Conoco får full kompensasjon for utviklingen av porteføljen, uttaler Glen Bishop, administrerende direktør for Conocos forretningsenhet for Mexicogolfen.

- Norsk Hydro er et høyt respektert globalt selskap som opplagt vil styrke den staben i Conoco som arbeider med utforsking og produksjon på dypt vann i Mexicogolfen. Vi ser fram til å arbeide sammen, sier han.

Forretningsforbindelsen mellom Hydro og Conoco skriver seg langt tilbake, med både tidligere og eksisterende joint venture-selskaper i Norge, Storbritannia og Russland.

Hydro med attraktiv internasjonal portefølje (PDF 71KB)