Kvalifisert for tredje gang på Dow Jones' bærekraft-indeks

september 4, 2001, 23:00 CEST

Norsk Hydro har for tredje år på rad kvalifisert seg for Dow Jones' indeks over selskaper som arbeider etter kriterier for en bærekraftig utvikling, Sustainability World Index.

Resultatene av årets gjennomgang av den globale indeksen Dow Jones Sustainability Group Index er nå offentliggjort. Ialt 312 selskaper fra 26 land, utvalgt blant de 2.500 største selskapene på Dow Jones Global Index, er kommet med i bærekraft-indeksen.

Blant de 14 selskaper som er kvalifisert innenfor gruppen av energiselskaper, er Hydro plassert i den beste halvdelen. Denne kategorien inkluderer for øvrig selskaper som Shell, BP og Conoco.

Hydro var i 1999 og 2000 kvalifisert blant andre typer selskaper, da inndelingen etter kategori skjer i forhold til det forretningsområdet som sist år viste størst omsetning  Årets plassering kan derfor ikke uten videre sammenlignes med de to foregående år.

Dow Jones Sustainability Index-selskapene arbeider innenfor 62 sektorer og har en samlet årsomsetning på om lag 6,2 trillioner euro. De 312 selskapene er valgt ut etter en omfattende vurdering som SAM Group har foretatt av de 2.500 største selskapene i Dow Jones Global Index. Vurderingen dekker mer enn 30 kriterier innenfor området bærekraft. Den omfatter selskapenes resultater på områder som økonomi, miljø og samfunnsansvar.

På årets indeks er det med 25 selskaper fra de nordiske land. Tre av selskapene, Norsk Hydro, Tomra Systems og Storebrand, er registrert i Norge.

Bekrefter langsiktig arbeid

- DGSGI er kanskje den indeksen som legger lista høyest, og det er derfor naturligvis svært  tilfredsstillende å kvalifisere seg for tredje året på rad. Vi bekrefter at langsiktig og målrettet arbeid med bærekraftige verdier i alle deler av selskapet gir resultater.  Men det viktigste med denne typen indekser i et langsiktig perspektiv, er ikke resultatet i seg selv, men den muligheten det gir til å forbedre oss ytterligere. Vi vil gå inn i underlaget og analysen bak resultatet for å se hvilke områder vi må prioritere framover, sier  direktør Lasse Nord i Hydros HMS-stab.

Uttrykker kvalitet

- Denne indeksen gir en god kartlegging av et selskaps verdiskapning også utover økonomiske parametre. Miljøspørsmål får oftest oppmerksomhet når det er negative saker som kommer opp. Ivaretakelse av andre samfunnsfaktorer får generelt en økt oppmerksomhet. Denne indeksen fanger opp hvilke selskaper som arbeider seriøst og vedvarende med alle disse saksområder.  Derfor ser vi det som et kvalitetsstempel for Hydro at vi for tredje år på rad er oppført på Sustainability-indeksen, kommenterer ass. direktør Peik Norenberg, leder for Investor Relations i Hydro.

Dow Jones Sustainability World Index ble lansert i 1999 og er den første globale indeks som omhandler prestasjonene hos større selskaper som arbeider etter kriterier for bærekraftig atferd. Indeksen inkluderer de 10 prosent beste blant innenfor Dow Jones Global Index.