Statoil og BP signerer langsiktig gasskontrakt

september 6, 2001, 23:00 CEST

Ikke for distribusjon i USA, Kanada, Australia eller Japan

Oslo, 9. juli 2001

Kontrakten løper over 15 år og er på levering av 1,6 milliarder kubikkmeter naturgass per år til Storbritannia. Forsyningene begynner 1. oktober 2001. Volumet utgjør ca. 1,5 prosent av dagens britiske gassmarked.

Rune Bjørnson, som nylig tiltrådte som administrerende direktør for Statoil UK, kommenterte slik på avtalen:

"Statoil er veldig fornøyd med denne kontrakten. Det britiske gassmarkedet er attraktivt for oss på grunn av størrelsen på markedet, nærheten til Statoils reserver og vekstpotensialet i markedet. Denne kontrakten viser vår ambisjon om å møte økende britisk etterspørsel med sikre gassleveranser." Statoil har vært aktiv i det britiske gassmarkedet siden åpningen av Frigg-feltet i 1977. Over de siste ti årene har Statoil også vært en aktiv markedsfører og trader av gass i Storbritannia.

Peter Mather, administrerende direktør for UK Gas and Power i BP, sa:

"Dette er en ypperlig avtale som gir et viktig bidrag til energiforsyningen til UK i en periode med vekst i etterspørselen etter ren naturgass. Avtalen understreker BPs forpliktelse til å møte våre kunders langsiktige energibehov og komplementerer våre kontinuerlige investeringer for å finne og utvikle gassreserver i Nordsjøen, i UK, i Norge og i Nederland. Avtalen er også betydningsfull fordi den demonstrerer BPs evne til å inngå langsiktige gassforsyningsavtaler for å møte kundenes kortsiktige behov i et svært konkurranseutsatt spot salg-basert britisk marked. Vi ser fram til å samarbeide med Statoil i årene som kommer."

BP vil motta gassen ved "the national balancing point", det britiske konstruerte handelspunktet for gasstransaksjoner. Dermed er leveransene støttet, men ikke avhengig av, den nye rørledningen Vesterled, som er en transportforbindelse mellom det britiske markedet og det integrerte norske gassforsyningssystemet.

“Vesterled gjenoppretter Statoil som en leverandør av norsk gass til det britiske markedet, og den gir Statoil økt kommersiell fleksibilitet i det britiske markedet. Dette er positivt for våre kunder og Statoil. Kapasiteten i Vesterled vil bli brukt i den grad det er det beste alternativet for forsyning av Statoils gass,” sier Rune Bjørnson.

Vesterled skal starte forsyninger 1 oktober 2001. BP vil bruke gassen til å støtte sin voksende markedsførings- og trading virksomhet i det britiske markedet.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Statoil: Trude Måseide, tlf. +44 207 766 7776.

BP: Colum Doyle, tlf. +44 207 496 4506; Alan Jamison, tlf. +44 207 579 7525

--------------------------------------------------------------------

Statoil ble delprivatisert 18. juni, og 17,5 prosent av selskapets aksjer ble notert på Oslo Børs og New York Stock Exchange (NYSE).

Statoil er et integrert olje- og gasselskap med hovedkontor i Stavanger. Med utgangspunkt i både produksjon og reserver er Statoil et betydelig internasjonalt olje- og gasselskap, og det største i Skandinavia. Selskapets sikre reserver per 31. desember 2000 bestod av 1,994 millioner fat olje og 369 milliarder standard kubikkmeter naturgass. Statoil er blant de fire største selgerne av naturgass til det europeiske markedet.

BP er en av de tre største leverandørene av gass til det britiske industrielle og kommersielle markedet. Selskapet er også den største produsenten av gass fra britisk sektor av Nordsjøen med et daglig gjennomsnitt på 1,7 milliarder kubikkmeter gass. BPs interesser utenfor Norge inkluderer lisensandeler og operatørskap på feltene Valhall, Hod, Ula, Gyda og Tambar i den sørlige delen av norsk sektor av Nordsjøen. Selskapet har også rettigheter i felt i Norskehavet, inkludert Skarv- og Ormen Lange-funnene.

-----------------------------------------------------------------------------------

This is not an offer of securities for sale in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States unless they are registered or exempt from registration. Any public offering of securities in the United States will be made by means of a Prospectus that may be obtained from Statoil or the Norwegian State and that will contain detailed information about the company and management, as well as financial statements.