Samarbeid med Amnesty

september 7, 2001, 07:00 CEST

I går, 6. september, inngikk Statoil en samarbeidsavtale med Amnesty International Norge.

Avtalen, som gjelder for ett år, ble signert av konsernsjef Olav Fjell og Amnestys generalsekretær Petter Eide i Oslo.

Samarbeidet innebærer at Statoil støtter Amnesty Norge med én million kroner. Dessuten skal selskapet samarbeide med Amnesty om å utvikle et opplæringsprogram for ansatte i forretningsdilemmaer knyttet til menneskerettigheter.

"Det viktigste er at Statoil får innsikt i Amnestys menneskerettighets- og landekspertise," sier Geir Westgaard, direktør for Landanalyse og samfunnsansvar i Statoil.

Han håper å kunne bevisstgjøre alle ansatte, men særlig viktig er det å nå ansatte som arbeider i områder der det rapporteres om brudd på menneskerettighetene.

Petter Eide beskriver samarbeidsavtalen som usedvanlig spennende:

"Det kan bli starten på noe veldig stort," sier han og legger til at et slikt samarbeid over hodet ikke rokker ved Amnestys nøytralitet.

Generalsekretæren sier videre at Statoil står for positive verdier:

"Vi har hatt samtaler med mange store norske selskaper. I en rekke møter har jeg sett at Statoil har kunnskaper og verdier som vi setter pris på," sier han.

Statoil samarbeider allerede med Amnesty International. Både selskapet og organisasjonen deltar i et FN-prosjekt i Venezuela som går ut på å trene landets dommere og offentlige forsvarere i menneskerettigheter.