Skip to content

Ny kaverne på Mongstad

september 7, 2001, 12:00 CEST

Partnerskapet i Vestprosess har besluttet at det skal bygges ny kaverne for lagring av flytende propan på det Statoil-opererte Mongstad-raffineriet i Nordhordland.

I fjor vår ble den eksisterende lagerhallen rammet av steinras, noe som har ført til kraftige isdannelser og redusert lagerkapasitet. Det er ikke mulig å reparere skadene.

Den nye kavernen skal være klar til bruk i november 2003. Byggekostnadene er anslått til rundt 180 millioner kroner, og kontraktene skal signeres innen slutten av oktober.

Den gamle hallen, som ble tatt i bruk for to år siden, er 33 meter høy, 20 meter bred og har en lagerkapasitet på 60.000 kubikkmeter.

"Hallen har vært tett i ett års tid nå, men vi har mye mindre lagervolum i dag enn vi hadde planlagt," sier John Stangenes, direktør for Vestprosess.

Den nye hallen blir omtrent like stor som den gamle, og den skal bygges i nærheten på raffineriområdet.

Partnerne i Vestprosess mener isproblemene skyldes en konstruksjonsfeil, og saken er meldt inn som en forsikrings- og garantisak.