Blokk 34-avtalen signert i Angola

september 9, 2001, 23:00 CEST

Fredag 7. september signerte Hydro produksjonsdelingsavtalen for blokk 34 med det angolanske statsoljeselskpet Sonangol. Sonangol er tildelt operatørskapet, og Hydro skal være teknisk assistent.

Det er første gang Sonangol er tildelt operatørskap for en lisens på dypt vann, i samarbeid med og støttet av teknisk assistanse fra et annet selskap. De øvrige deltakerne i lisensen er Phillips, Braspetro og Shell.

Ved å gi operatørskapet til Sonangol tar Angola et stort skritt videre for å nå de ambisiøse mål om å utvikle Sonangol til å være et kompetent nasjonalt oljeselskap og til å videreutvikle angolansk oljeindustri.

I rollen som teknisk assistent vil Hydro arbeide integrert i Sonangols prosjekt og bistå i utforming og gjennomføring av den operasjonelle virksomheten. Hydro vil som følge av dette styrke sin bemanning i Angola. Som ledd i rollen som teknisk assistent vil Sonangol og Hydro også fortsette programmet "Management and Technology Transfer" som ble initiert i 1998.

Seismikk er allerede innsamlet og prosessert, og forberedelsene er i gang for boring av første brønn, som planlegges gjennomført første halvår 2002.

- I Hydros olje- og gassvirksomhet er Angola et av de viktigste satsningsområdene. Tildelingen av en 30 prosents andel i blokk 34 og oppgaven som teknisk assistent representerer et betydelig skritt i vår ambisjon om å videreføre utviklingen av Angola som et av våre hovedkjerneområder, sier Torstein Dale Sjøtveit, direktør for Hydros
virksomhet i Angola.

Blokk 34 ligger like sør for blokk 17 og dekker et areal på 5.900 kvadratkilometer. Vanndypet i området strekker seg fra 1.500 til 2.500 meter.

 

Eierandeler i blokk 34:
Sonangol (operatør): 20 %
Hydro (teknisk assistent) 30 %
Phillips 20 %
Braspetro 15 %

Shell

15 %