Ingen ekstraordinære sikkerhetstiltak

september 11, 2001, 23:00 CEST

Norsk Hydro følger utviklingen etter terroraksjonene i USA fra time til time. Selskapet har foreløpig valgt ikke å gjennomføre ekstraordinære tiltak, men forholder seg til myndighetenes vurderinger.

- Inntil videre velger vi å forholde oss til myndighetene i de landene hvor vi opererer. De sikkerhetstiltak myndighetene anbefaler å gjennomføre, vil også gjelde for våre ansatte. Generelt anmoder vi våre medarbeidere om å utvise forsiktighet i de deler av verden som må antas å være spesielt utsatt for eventuelle nye aksjoner, sier direktør Per Anders Oksum, som er konsernansvarlig for helse, miljø og sikkerhet i Hydro.

- Det vi nå har vært vitne til er terror, og vi må gå ut fra at myndighetene er bedre rustet til å vurdere eventuelle konsekvenser enn oss, sier han. I Hydro har ledelsen for selskapets virksomheter i hvert enkelt land et spesielt ansvar for å følge opp myndighetenes anbefalinger. 

Oksum opplyser sent tirsdag kveld at han ikke har mottatt meldinger om at Hydro-ansatte er direkte er påvirket av terroraksjonene i USA.