Odd Gullberg, Norsk Hydro Americas: "Sjokk og forferdelse"

september 11, 2001, 23:00 CEST

- Vi reagerer som alle andre med sjokk og forferdelse på at terrorhandlinger kan ramme et sivilisert samfunn som USA, og vi har den dypeste medfølelse med alle dem som er berørt av tirsdagens tragedie, sier Odd Gullberg, leder for Norsk Hydro Americas.

Hydro har en betydelig virksomhet i Nord-Amerika, med vel 3.000 ansatte. Om noen av de mange Hydro-ansatte er blitt direkte eller indirekte berørt av tirsdagens voldsomme terroraksjoner i New York, Washington eller Pittsburgh, hadde Hydros regionhovedkvarter i Tampa i Florida onsdag ennå ikke full oversikt over.

- Uansett er vi alle sterkt preget av det som har skjedd. Dette påvirker oss sterkt følelsesmessig, og det er selvfølgelig i øyeblikket vanskelig å holde fokus på vår normale business, sier direktør Odd Gullberg.

Hydros kontorer i Tampa ligger i den høyeste bygningen i byen. Da terroraksjonene rammet World Trade Center i New York, ga Gullberg beskjed til alle Tampa-ansatte om at kontoret ville bli stengt for resten av dagen, og at alle kunne gå hjem. Onsdag var imidlertid kontoret åpent som normalt igjen, selv om virksomheten naturlig nok bar preg av katastrofen som hadde funnet sted.

Spennende tid fremover

Gullberg understreker at terroraksjonene ikke har endret Hydros syn på USA og Amerika som satsingsområde. Strategien ligger fast og vil bli fulgt etter oppsatt plan, fastslår han.

Knapt et døgn etter at terrorhandlingene rammet USA, legger han imidlertid ikke skjul på at situasjonen stadig er uavklart og uoversiktlig i forhold til hvordan de tragiske hendelsene vil kunne påvirke markedene og den videre økonomiske utviklingen i regionen.

- Vi er selvfølgelig bekymret over den videre utviklingen, ikke minst fordi effekten av terroraksjonene kommer på toppen av den vanskeligere økonomiske utvikling vi har kunnet spore i USA i senere tid. Men vi setter vår lit til at det amerikanske samfunnet vil klare å reise seg igjen etter dette sjokket, og at sårene over tid vil bli leget. Dette skremmer oss ikke vekk fra USA, sier han.

- I dag er imidlertid det aller viktigste å få kommunisert til alle våre ansatte og til deres familier her i USA - og til alle våre amerikanske forretningsforbindelser - at vi føler sterkt med dem i deres sorg. Det er umulig ikke å føle sjokk, vantro og forferdelse over det som har skjedd, og vi er alle dypt preget av denne tragedien, sier Odd Gullberg.