Oljemarkedet er svært nervøst

september 11, 2001, 23:00 CEST

Da oljebørsene stengte tirsdag ettermiddag, lå råoljeprisen 1,5 amerikanske dollar høyere enn før terroraksjonene ble satt i verk i USA. Men markedet er fremdeles svært nervøst, sier oljeanalytiker Gunnar Simenstad: Dersom det kommer flere aksjoner, eller hvis det kan påvises en forbindelse til land i Midtøsten, kan oljeprisen skyte i været.

Oljebørsene reagerte umiddelbart på hendelsene i USA med en stigning i oljeprisen for såkalt Brent future - det vil si olje for leveranse i oktober - på mer enn tre US-dollar, hvoretter den falt tilbake nesten to dollar. Like før klokka 12 onsdag formiddag lå prisen omkring 28,50 US-dollar, om lag en dollar høyere enn før terroraksjonene, opplyser Gunnar Simenstad, leder for Analyse og Risikostyring i Oljehandel og Raffinering i Hydro. Han beskriver markedet som svært urolig.

- Selv om det som skjedde i USA ikke direkte hadde noe med oljemarkedet å gjøre, ble det tilløp til panikkreaksjoner. Dette er en vanlig reaksjon; i krisesituasjoner stiger gjerne olje- og gullprisene.

Oljebørsen i London stengte klokka 18 i går på grunn av den allmenne usikkerheten, men åpnet igjen i dag. New York-børsen, som ligger rett ved siden av World Trade Center, rakk aldri å åpne i går, men vil trolig åpne for elektronisk handel om noen dager, sier Simenstad. Han forteller at terroraksjonene direkte rammet oljemeglermiljøet, ettersom mange av de store megler- og investorfirmaer hadde kontorer i bygningen.

OPEC forsikrer

Mange hadde kanskje ventet at hendelsene i USA ville ha gitt større utslag på oljeprisen enn én US-dollar. Forklaringen er at det som har skjedd, ikke direkte påvirker etterspørselen og tilbudet. Situasjonen kan for eksempel på ingen måte sammenlignes med Golfkrigen, sier Simenstad. Dessuten har OPEC allerede forsikret at organisasjonen vil søke å stabilisere markedene.

- Reaksjonene i markedet minner litt om det som skjedde etter bombingen i Oklahoma City. Da steg oljeprisen raskt, men falt tilbake da det ble klart at det ikke var arabiske terrorister som stod bak, og at det ikke fantes noen kopling til Midtøsten. Det som kunne forverre situasjonen og føre oljeprisene i taket, var om det påvises en link til land i Midtøsten eller om det kommer ytterligere terroraksjoner.

Fare for resesjon

Men det er også mulig at terroraksjonene vil bidra til økonomisk nedgang. - På kort sikt kan vi få en nedgang i etterspørselen etter olje som en følge av redusert flytrafikk. Spørsmålet er hva de langsiktige virkningene blir. Verdensøkonomien har en stund balansert på kanten av en alvorlig seriøs resesjon, og dette kan komme til å gjøre utslaget. Fører terroraksjonene til ytterligere nedgang i den økonomiske veksten, vil det innvirke på etterspørselen etter olje, sier Simenstad.

Han understreker at oljetraderne i Hydro inntar en konservativ posisjon i dagens oljemarked.

- Å forsøke å tjene penger på en krise, er ikke vår nisje. Vi agerer ikke spekulativt, men prøver heller å redusere risikoen.