Lekkasje på Huldra-ledning

september 13, 2001, 23:30 CEST

En mindre oljelekkasje ble oppdaget tidlig i dag, 14. september, på kondensatrørledningen mellom Huldra- og Veslefrikk-plattformene i Nordsjøen.

Lekkasjen ble funnet i forbindelse med et feilsøk på en strømkabel som ligger inntil rørledningen. Årsaken til lekkasjen er ikke avklart, men den har oppstått i området hvor det er funnet brudd på kabelen.

Et fjernstyrt undervannsfartøy som er sendt ut fra forsyningsskipet Normand Tonjer har inspisert skaden, som vil bli reparert så raskt som mulig.

Operatøren Statoil vurderer for øyeblikket å legge et klammer på ledningen for å tette hullet og fjerne oljen. Selskapet vurderer også om det er nødvendig å fjerne olje som lekker til overflaten. Foreløpige observasjoner tyder på at det dreier seg om rundt seks fat per døgn.

Den 16 kilometer lange rørledningen, som ikke er under trykk, inneholder i overkant av 3000 fat olje totalt.

Bølgehøyden i området er omtrent to meter med nordlig vindstyrke på 20 knop. Ledningen, som har en diameter på åtte tommer, ligger på 162 meters havdyp og er dekket med sand og leire.

Huldra var ventet å starte opp 1. oktober. Kabelbruddet og lekkasjen vil få konsekvenser for oppstarten og de tilhørende gassleveransene. I perioden fram til skaden er utbedret, har Statoil som mål å forsyne kundene med gass fra andre kilder på norsk sokkel.