"Gå til hovedinnhold"

Hydro ilagt forelegg etter Oseberg Øst-ulykken

september 17, 2001, 23:00 CEST

Norsk Hydro har i dag mottatt påtaleavgjørelse etter etterforskningen av arbeidsulykken på Oseberg Øst 24. desember i fjor, der en person omkom. Statsadvokaten i Rogaland har ilagt Hydro et forelegg på 15 millioner kroner etter kranulykken.

Hydros informasjonsdirektør Henrik Andenæs understreker at det var en dypt beklagelig ulykke som førte til Rune Grønningens dødsfall, og at Hydro tar denne saken svært alvorlig.

Hydro har gjennomført et omfattende arbeid for å klarlegge hvordan sikkerheten i oljevirksomheten kan styrkes. En omfattende  tiltaksplan ble overlevert Oljedirektoratet i juni i år. Det er allerede gjennomført en rekke tiltak som vil styrke og bidra til å unngå at liknende tragiske ulykker inntreffer igjen, sier han.

- På bakgrunn av tidligere rettspraksis er vi overrasket over størrelsen på det ilagte forelegget. Vi vil ta oss tid til å vurdere statsadvokatens begrunnelse nøye før vi eventuelt kommenterer dette ytterligere, sier Andenæs.

I tillegg til forelegget som er ilagt Hydro, har statsadvokaten besluttet å ilegge Prosafe Drilling AS (tidl. Procon Drilling Services) et forelegg på 750.000 kroner. Kranføreren som var involvert i ulykken, er gitt påtaleunnlatelse.