Mikkel-utbyggingen godkjent

september 17, 2001, 16:15 CEST

Planen for utbygging og drift for det Statoil-opererte gass- og kondensatfeltet Mikkel på Haltenbanken ble godkjent i statsråd 14. september.

Feltet er planlagt satt i produksjon høsten 2003, og forventes å produsere i 14 år. Utvinnbare reserver er beregnet til 20 milliarder kubikkmeter tørrgass og 35 millioner fat kondensat.

Mikkel-feltet ligger 35 kilometer sør for Åsgard-forekomsten Midgard. Feltet skal bygges ut med undervannsanlegg med brønnstrømsoverføring til Åsgard B-plattformen, via Midgard. Undervannsanlegget skal bestå av to brønnrammer med to produksjonsbrønner på hver.

Mikkel-gassen skal transporteres gjennom rørledningen Åsgard transport til prosessanleggene på Kårstø i Rogaland. Kondensatet skal gå i eksisterende rør til lagerskipet Åsgard C for eksport.

Investeringene er beregnet til om lag 2,4 milliarder løpende kroner.

Rettighetshavere i Mikkel er ExxonMobil (33,48 prosent), Norsk Hydro (10 prosent) og Statoil (56,52 prosent).