Borer på Skuld

september 18, 2001, 12:00 CEST

Statoil har startet boringen av letebrønn 16/2-2 i Nordsjøen med riggen Byford Dolphin. Formålet er å teste om det er olje eller gass i Skuld-prospektet.

Skuld ligger like sør for Balder- og Grane-feltene, som opereres av henholdsvis ExxonMobil og Norsk Hydro.

Brønnen skal bores i tertiære lag til en total dybde på 1900 meter. Boringen kommer til å ta mellom tre og fire uker, opplyser fungerende sektorsjef for Nordsjøen, Morten Sola.

Skuld-brønnen bores i produksjonslisens 265, som ble tildelt Statoil og partnerne i fjorårets nordsjørunde.

Operatøren Statoil har en andel på 30 prosent i lisensen. De andre partnerne er Statens direkte økonomiske engasjement (30), ExxonMobil (25) og Enterprise Oil (15).

Byford Dolphin har nylig avsluttet boringen av en letebrønn for Statoil i B-prospektet ved Sleipner-området i Nordsjøen.