Tørr brønn i B-prospektet

september 18, 2001, 12:30 CEST

Statoil har fullført boringen av letebrønn 24/12-4 nær Sleipner-området i Nordsjøen uten å finne olje eller gass.

B-prospektet ligger i produksjonslisens 204, blokk 24/12. Lisensen ble tildelt i 1996. Det er tidligere boret én brønn i blokken, da ble det påvist små oljemengder.

Morten Sola, fungerende sektorsjef i enheten Nye områder Nordsjøen, sier boringen har gitt nyttig informasjon om området:

"Vi vil nå vurdere videre aktivitet i lys av resultatet fra denne boringen og funnet som ble gjort i den forrige."

Lisens 204, som består av blokkene 24/9, 11 og 12, ligger midt mellom de Statoil-opererte Sleipner-feltene og TotalFinaElfs Frigg-felt på grensen til britisk sokkel.

Operatøren Statoil har en andel på 35 prosent. Statens direkte økonomiske engasjements andel er 30 prosent. Øvrige rettighetshavere er Amerada Hess (20 prosent) og Enterprise Oil (15 prosent).

Se også Oljedirektoratets pressemelding.