Ny nordsjørunde

september 18, 2001, 09:45 CEST

Statoil håper å få tildelt tilleggsareal til sine eksisterende felt i forbindelse med Nordsjøtildelingene 2001, som ble utlyst 17. september.

I de to foregående nordsjørundene har Statoil søkt sammen med andre selskaper, og det vurderes også i denne runden, opplyser Tor Fjæran, direktør for Nye områder i Undersøkelse og produksjon Norge. Han ser imidlertid ikke Nordsjøtildelingene 2001 som en stor runde for Statoil.

"Vi er opptatt av areal som kan sees som en naturlig utvidelse av de lisenser vi allerede har og hvor det er tidskritisk å avklare ressursgrunnlaget," sier Fjæran.

Det utlyste arealet utgjør totalt 68 blokker eller deler av blokker.

Søknadsfristen er satt til 7. desember. Nye utvinningstillatelser tildeles i første kvartal 2002, ifølge Olje- og energidepartementet.

"Regjeringen har denne gangen valgt å lyse ut blokker nær eksisterende infrastruktur med framtidig ledig kapasitet," sier olje- og energiminister Olav Akselsen.

Se oversikt over blokkene på departmentets internettsider.