Hydro Olje og Energi omorganiseres

september 18, 2001, 23:00 CEST

To nye divisjoner ser dagens lys når Hydro Olje og Energi omorganiseres. De nye divisjonene Drift og Utvinning Norge og Leting og Utvikling Norge vil bli ledet av henholdsvis Torgeir Kydland og Torstein Dale Sjøtveit.

Norsk Hydros olje- og gassaktiviteter på norsk kontinentalsokkel har hatt en betydelig vekst i de senere år og omfatter nå blant annet operatøroppgavene for 15 feltinstallasjoner med en samlet daglig oljeproduksjon på om lag 1,3 millioner fat. Norsk sokkel er en av de viktigste faktorer i Hydros videre utvikling, og selskapet har besluttet å styrke oppfølgingen av oppgavene på norsk sokkel ved å dele den administrative ledelse i to divisjoner.

Divisjonen Drift og Utvinning Norge skal ha ansvaret for sikker og effektiv drift av de felt der Hydro har operatøransvar, samt utvikling av disse feltene med infrastruktur og installasjoner. Divisjonen vil ha sitt hovedkvarter i Bergen.

Divisjonen Leting og Utvikling Norge skal ha ansvaret for leting og feltutvikling i nye områder på sokkelen, samt forretningsmessig oppfølging av Hydros engasjement iden del av norsk olje- og gassvirksomhet der Hydro ikke er operatør. Divisjonen vil ha sitt hovedkvarter i Bærum.

De to divisjonene er en del av Hydros forretningsområde Olje og Energi som ledes av konserndirektør Tore Torvund, og som i tillegg omfatter divisjonene Energi, Utforsking og Produksjon Internasjonal samt Oljemarkedsføring.

 

Torgeir Kydland (44) er utnevnt som leder for Drift og Utvinning Norge. Kydland er cand.real fra Universitetet i Oslo. Han har vært knyttet til oljevirksomheten på norsk sokkel siden 1981, først i Statoil og deretter i Hydro siden 1984.

Han har hatt ulike lederstillinger i Bergen og Oslo og har vært med i divisjonsledelsen i oljevirksomheten siden 1996, først som direktør for Osebergområdet og deretter som direktør for Troll.

Torstein Dale Sjøtveit (46) er utnevnt som leder for Leting og Utvikling Norge. Sjøtveit er ingeniørutdannet og har hatt tilknytning til Hydro siden 1981, først innen industriell virksomhet og deretter i oljevirksomheten blant annet som leder av Hydros arbeide med søknadsrunder for blokker på norsk sokkel.

Siden 1996 har Sjøtveit vært med i divisjonsledelsen for Hydros internasjonale oljevirksomhet, de siste årene stasjonert i Angola, som direktør for oppbygging av Hydros omfattende oljeengasjement på Angolas kontinentalsokkel.

Lars T. Bjerke, som har ledet Hydros norske oljevirksomhet de siste to år, har orientert Hydros ledelse om at han ikke ønsker å fortsette som leder for en av de nye divisjonene. Bjerke var viseadministrerende direktør i Saga Petroleum inntil dette selskapet ble en del av Hydro i 1999.

Etter 20 år som operativ toppleder ønsker han å arbeide med andre oppgaver i bransjen. I likhet med den øvrige ledelse i Saga hadde Bjerke fra sin tid i dette selskapet en avtale om sluttvederlagsordninger som han nå har valgt å utløse. Bjerke vil forlate Hydro sommeren 2002. Inntil da vil Bjerke ha oppgaver knyttet til den sentrale ledelse av forretningsområdet Olje og Energi.