Tyin-kontrakt til GE Energy

september 19, 2001, 23:00 CEST

Norsk Hydro har inngått kontrakt med GE Energy (Norway) AS, Kjeller, for mekanisk utstyr og mekaniske arbeider i forbindelse bygging av nytt Tyin kraftverk og nytt prosessvannsystem for Årdal metallverk. Avtalen har en ramme på om lag 86 millioner kroner.

Arbeidene vil ta til 1. oktober og skal være avsluttet innen 15. september 2004. Ifølge kontrakten skal GE Energy prosjektere, levere og installere alt mekanisk utstyr, så som turbiner, ventiler, kran, pumper, kjøle- og lenseanlegg.

Vannforsyningen til Øvre Årdal og prosessvannsystemet internt hos Hydros metallverk i Årdal tas i dag fra bakvannet til eksisterende kraftverk og må med den nye utbyggingen legges om. Årdal kommune har tatt på seg ansvaret for den lokale vannforsyningen, mens Hydro vil ta hånd om prosessvannet til eget metallverk.

Det var 26. januar i år at Hydro fikk konsesjon for utbygging av et nytt Tyin kraftverk. Byggingen av et nytt Tyin kraftverk vil øke kraftproduksjonen med ca. 15 prosent eller vel 200 GWh årlig uten endringer i nåværende vannmagasin. Hydro har utarbeidet et eget miljøprogram for utbyggingen.

Hydro har nå også signert endelig kontrakt for bygg- og anleggsarbeidene med Selmer Skanska for nytt Tyin kraftverk. Denne avtalen har en ramme på om lag 514 millioner kroner. En intensjonsavtale for bygg- og anleggsarbeidene ble inngått mellom partene i forrige måned. Hydro vil med det første også inngå en kontrakt for elektroarbeidene som inngår i prosjektet.