Ny enhet for kommunikasjon

september 20, 2001, 07:00 CEST

Alle kommunikasjonsenhetene i Statoil er nå samlet under én paraply med ny ledergruppe. Den nye enheten, Kommunikasjon, ledes av konserndirektør Elisabeth Berge.

Fem stabsenheter skal rapportere til henne. Enhetene er Informasjon, hvor informasjonsdirektør Wenche Skorge blir leder, Samfunnskontakt med spesialrådgiver Arild O. Steine i spissen samt Landanalyse og samfunnsansvar med direktør Geir Westgaard som leder.

I tillegg kommer Konsernledelssesekretariatet (KL-sekretariatet), som ledes av spesialrådgiver Willy H. Olsen. Den femte enheten, Profilering og publikasjoner, ledes av direktør Hans Aasmund Frisak. Denne enheten er administrativt organisert i Konserntjenester, men skal rapportere faglig til Kommunikasjon.

Elisabeth Berge sier at hensikten med omorganiseringen er å få til en mest mulig helhetlig tenkning når det gjelder ekstern og intern kommunikasjon i Statoil-konsernet.

"Økt fokus på kommunikasjon er en naturlig konsekvens av at vi har fått nye utfordringer som børsnotert selskap og at vi stadig trapper opp den internasjonale virksomheten," sier hun.