Hydro inn på FTSE4Good-indeksen

september 20, 2001, 23:00 CEST

Fra børsåpning i London mandag 24. september er Norsk Hydro ASA oppført på FTSE4Good-indeksen, en ledende europeisk indeks for sosialt ansvarlige investeringer.

FTSE4Good-indeksen er basert på benchmarking og andre kriterier som skal gjøre det lettere å investere i selskaper som viser gode resultater i forhold til samfunnsansvar (CSR).

Selskaper som er kvalifisert for indeksen er vurdert innenfor tre områder:

  • arbeid for bærekraftig utvikling på miljøområdet
  • utvikling av positive relasjoner til berørte interessegrupper
  • etterlevelse av og støtte til grunnleggende menneskerettigheter

Indeksen blir oppdatert to ganger årlig.

- Vi er glad for at vi nå er kommet med på denne indeksen. Det er en indeks hvor det er naturlig for Hydro å ha ambisjon om å være med, sier Lasse Nord, direktør i konsernstab for Helse, miljø og sikkerhet, i en kommentar.

Hydro er også oppført på den internasjonale Dow Jones Sustainability-indeksen.