Samfunnsansvar gjennom utdanning

september 24, 2001, 23:00 CEST

Hydro har signert en samarbeidsavtale med United World Colleges, som driver 10 utdanningsinstiusjoner for ungdom rundt om i verden.

- Idealer som fred, toleranse, rettferdighet og internasjonal forståelse er enda mer aktuelle i disse dager. Terrorangrepet i USA viste hvor sårbare vi er i en global verden, og hvor viktig det er å bidra til gjensidig forståelse på tvers av landegrensene. Barn og unge representerer troen på framtiden, og utdannelse bidrar til å øke framtidsmulighetene i de landene de vokser opp.

Som ledd i Hydros strategi for samfunnsansvar er et av våre satsingsområder nettopp utdannelse, sier seniorkonsulent Camilla Nyhuus Christensen i Hydros konsernenhet for samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility).

Gjennom avtalen har United World Colleges og Hydro forpliktet seg til blant annet å skulle samarbeide om å bygge opp infrastruktur hos UWC, deriblant ulike nasjonale komiteer. Hydro skal også peke ut et college som selskapet kommer til å ha et tettere samarbeid med.

I tillegg skal Hydro bidra økonomisk til å finansiere studieopphold for studenter fra noen av landene der selskapet har aktiviteter. Dette vil bli gjort i nært samarbeid med de aktuelle forretningsenheter. Hvilke land det vil dreie seg om, og hvordan partnerskapet vil forløpe, er ennå ikke helt avklart.

United World Colleges består i dag av 10 colleger på forskjellige steder i verden. Det eldste er Atlantic College i Wales. De øvrige skolene befinner seg i Singapore, Canada, Swaziland, USA, Italia, Venezuela, Hongkong, India og Norge. I 1995 bidro Hydro økonomisk til oppstarten av UWC-skolen i Flekke. Siden 1962 har over 25.000 studenter fra mer enn 150 land fått grunnleggende utdannelse hos United World College.

Collegene tilbyr en toårig, høykvalitets utdanning for graden "International Baccalaureat". Studiet er fullfinansiert gjennom stipend uavhengig av rase, religion, land eller sosial klasse. Respekt og forståelse for mange kulturer står bak det akademiske og kulturelle livet på collegene, som gjerne har studenter fra 80 land.

Høye akademiske standarder, utvidet lokalt samfunnsengasjement og stor variasjon i både kulturelle aktiviteter og utendørsaktiviteter er alle del av UWCs utdanningsmodell. Eksempelvis har Atlantic College ansvaret for nødhjelpsaksjoner langs kysten i det sørlige Wales.

Utvelgelsen av studenter er basert på strenge prosedyrer og foregår utelukkende gjennom UWCs nasjonalkomitéer i over 100 land. Dronning Noor av Jordan er den internasjonale organisasjonens president, mens Sør-Afrikas tidligere president Nelson Mandela er ærespresident. Thor Heyerdahl er en av UWCs internasjonale beskyttere.

 

 "Jeg har reist med flåter over alle verdens hav, med et mannskap like mangfoldig som dere er nå. Her vil dere oppdage det samme som jeg og mitt mannskap gjorde - at menneskene tilhører en og samme familie. Men dere vil lære mer…" (Thor Heyerdahl)

 

United World Colleges