Tror OPEC vil akseptere lavere priser

september 24, 2001, 23:00 CEST

Mandag sank prisen for Brent-olje for umiddelbar levering til 20,98 US-dollar. Oljeanalytikerne i Hydro tror at sentrale OPEC-land kan være villige til å akseptere lavere oljepriser en tid framover.

Mandag kveld lå prisen for fysisk Brent-olje på 20,98 US-dollar, en nedgang på 3,63 USD sammenliknet med dagen før. Dette er den største nedgangen på én enkelt dag siden Golfkrigen, opplyser Stephen Bull, oljeanalytiker i Analyse og Risikostyring i Oljehandel og Raffinering i Hydro. Det kraftige prisfallet kom knapt to uker etter at råoljeprisen hadde steget til over 30 USD som en følge av terrorangrepene i USA.

Stephen Bull tror imidlertid ikke at det bare er én årsak til oljeprisfallet. Han viser til at den amerikanske økonomien lenge har holdt seg oppe på grunn av et høyt allment forbruk. Synker forbruket, slik det i dag er tegn til, vil det få direkte følger for økonomien i USA og gi ringvirkninger for økonomien på verdensbasis. Dårligere utsikter ti økonomisk vekst vil i sin tur ha negativ innvirkning på etterspørselen etter olje.

OPEC, som samles til møte i Wien onsdag, uttalte like etter terrorangrepene at organisasjonen ville gjøre sitt for å stabilisere oljemarkedet. Oljeanalytikerne i Hydro tror at dette muligens kan bety at organisasjonen på kort sikt vil oppgi målet om en råoljepris på rundt 25 USD.

- Informasjoner i markedet kan tyde på at sentrale OPEC-land ønsker å senke prismålet til 22-25 USD, sannsynligvis som en følge av politisk press. Det er derfor usikkert om OPEC denne gangen vil redusere produksjonen for å holde prisen oppe, sier Bull som forteller at det er Saudi-Arabia, OPECs klart største produsent, som kommer til å ha størst innflytelse på denne beslutningen.