Skip to content

Brønntest uten fakkel

september 24, 2001, 12:30 CEST

Statoil skal samarbeide med Shell, Petrotech og Halliburton om å videreutvikle en metode for nedihulls testing av olje- og gassbrønner.

Det er Statoil som har tatt initiativet til testingsmetoden og at den utvikles videre.

"Ved SILD-metoden (Sampling integrated logging device) kan brønntesting gjennomføres uten at hydrokarboner produseres til overflaten. Vi får likevel tilstrekkelig reservoarinformasjon gjennom nyutviklet nedihulls utstyr," sier Rolf Dirdal som følger opp prosjektet på vegne av Statoil.

Ved konvensjonell brønntesting måles reservoarvæsken på overflaten før hydrokarbonene fakles.

Dersom væsken i stedet testes i brønnen, unngås miljøskadelige utslipp. Beregninger viser dessuten at metoden blir rimeligere enn konvensjonell testing fordi den krever mindre tid, utstyr og personell. Dermed kan det hentes inn informasjon fra flere reservoarsoner i brønnen, påpeker Dirdal.

Han opplyser at testmetoden skal være ferdig utviklet innen første halvår 2003. Deretter skal metode og utstyr prøves ut i forsøksbrønner. Målet er å få produktet ut på markedet slik at det kan erstatte den tradisjonelle metoden.

Prosjektet har fått tilsagn om økonomisk støtte fra Norske forskningsråds program Demo 2000, som støtter utvikling av ny teknologi i oljeindustrien.