Behøver mer tid til Snøhvit

september 25, 2001, 23:00 CEST

Hydro er positiv til Snøhvit, men behøver mer tid til å evaluere prosjektet internt.

Hydro, som er partner i Snøhvit-lisensen, avstod fra å stemme over forslaget om å sende en plan for utbygging og drift for Snøhvit-feltet i Finmark til Stortinget tirsdag.

- Årsaken til at Hydro avstod, er at vi behøver mer tid for å behandle prosjektet internt i Hydro, sier direktør Bengt Lie Hansen, ansvarlig for Midt-Norge i Utforsking og Produksjon i Hydro. Han viser til at høringsrunden for skatteendringene for Snøhvit-utbyggingen først gikk ut torsdag i forrige uke, men understreker at Hydro støtter Statoils utbyggingsplaner som er basert på det nye skatteforslaget Finansdepartementet har lagt fram.

- Snøhvitgruppen har i lengre tid bedt om en skattemessig avklaring. Blir skatteforslaget gjennomført som forutsatt, og blir de øvrige vilkårene i utbyggingssøknaden vedtatt, vil Hydro støtte prosjektet, sier Lie Hansen. Han opplyser at det allerede er framforhandlet avtaler om salg av gass til kjøpere i USA, Spania og Portugal.

Forslaget til nye skatteregler innebærer at hele produksjonskjeden for LNG (liquified natural gas) underlegges petroleumsbeskatning. Alternativet var offshorebeskatning for offshore-delen og landbeskatning på land. Den viktigste følgen av skatteendringen er at investeringene kan nedskrives raskere.

Snøhvit skal etter planen settes i produksjon senest i oktober 2006.