TestProductionFromSatellite

september 28, 2001, 07:00 CEST

Statoil har startet prøveproduksjon av gass fra satellittfeltet Gullfaks Sør. Gassen produseres over Gullfaks C-plattformen i Nordsjøen.

Dette er et ledd i utbyggingprosjektet Gullfaks satellitter fase 2.

Plattformsjef på C-plattformen, Tore Bech, forteller at første brønn startet opp den 16. september, og at alle de fire satellittbrønnene nå leverer gassvolumer som forventet. Prosessutstyret om bord skal testes et par uker til, og den daglige gassmengden kommer til å variere i denne perioden.

"Det gjenstår fortsatt noe arbeid på det nye gassanlegget. Dette håper vi å fullføre innen kort tid," sier Bech.

Gullfaks satellitter fase 2 bygger ut gassforekomstene i feltene Gullfaks Sør og Rimfaks. Leveranser fra Gullfaks Sør starter 1. oktober.

Produsert volum blir 10 millioner kubikkmeter gass daglig. Fra høsten 2003 øker volumet til 17 millioner kubikkmeter daglig. Fram til da skal A-plattformen bygges om for kunne å ta imot gass fra både Gullfaks Sør og Rimfaks. Plattformen kommer da til å bidra med rundt 4 millioner kubikkmeter daglig av den samlede gassproduksjonen fra satellittfeltene.