Videre støtte til dommertrening

oktober 1, 2001, 23:00 CEST

Statoil Venezuela har forpliktet seg til å støtte fase to av et opplæringsprogram i menneskerettigheter for dommere i landet.

Statoil skal bidra med vel 500.000 kroner til prosjektet, som er i regi av FNs utviklingsprogram (UNDP). Selskapet støttet også første fase, som ble gjennomført i 1999. Også den administrative avdelingen av Venezuelas høyesterett, som utnevner og trener dommere, og Amnesty International deltar.

Staffan Riben, landsjef for Statoil Venezuela, sier at selskapet støtter programmet fordi det er i tråd med Statoils verdier. Prosjektet er dessuten et viktig ledd i moderniseringen av justisvesenet i landet.

"Selskapet har fått svært positiv respons på dette engasjementet for menneskerettigheter," sier han.

I første fase av prosjektet fikk 25 erfarne dommere opplæring i menneskerettigheter samt nasjonale og internasjonale lover og regler. Disse dommerne blir nå instruktører for sine kolleger.

Fase to omfatter trening av dommere i delstatene Zulia og Anzoategui, hvor Statoil er involvert i oljeprosjektene LL652 og Sincor.

I en tredje fase skal alle venezuelanske dommere kurses i menneskerettigheter. Gjennom å heve kompetansen er målet å hindre brudd mot gjeldende lover og øke tilliten til justisvesenet i landet.