Funn i Rimfaks

oktober 4, 2001, 23:45 CEST

Statoil har påvist hydrokarboner i Lunde-reservoaret i Rimfaks-feltet i Nordsjøen. Funnet er gjort i formasjoner som ligger dypere enn de som produserer i dag.

 

Gullfaks-området.

Brønn 34/10-J-4H i utvinningstillatelse 050/050B ble opprinnelig planlagt som en injeksjonsbrønn, men det ble besluttet å forlenge den med en undersøkelsesseksjon. Det opplyser Hermod Johansen, leder for reservoarutvikling i Gullfaks satellitter.

Brønnen er sterkt skråboret, med en brønnbane på totalt 4850 meter. Undersøkelsesforlengelsen utgjør 500-600 meter.

Boringen avdekket et hydrokarbonfylt intervall på 490 meter. Produksjonstesten var oppløftende, ifølge Johansen. Reservoaret produserte olje, kondensat og gass fra to nivåer.

"Informasjonen fra boringen vil spille en viktig rolle når vi skal vurdere videre utvikling av området. Vi skal blant annet ta stilling til om det skal bores flere brønner for å bestemme utstrekningen av Lunde-reservoaret," sier han.

Gullfaks satellitter omfatter feltene Gullfaks Sør, Rimfaks og Gullveig. De samlede utvinnbare reservene er anslått til drøye 250 millioner fat olje og kondensat.