Skip to Content
no

Hydro strammer inn på reiser

oktober 8, 2001, 23:00 CEST

Hydro har med umiddelbar virkning satt i verk restriksjoner på reisevirksomheten til sine ansatte. Begrensningene er begrunnet med den internasjonale uroen, ikke kunnskap om trusler rettet spesielt mot Hydros installasjoner eller ansatte.

De nye retningslinjene understreker at kun viktige tjenestereiser bør gjennomføres. Reisen må også være betinget av full frivillighet fra den enkeltes side.

- Det er ikke lenger tillatt for Hydros ansatte å reise til land der risikoen antas å være spesielt høy, understreker direktør Per Anders Oksum, som er ansvarlig for helse, miljø og sikkerhet i Hydro.

Disse landene er Afghanistan, Pakistan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan, Usbekistan, Irak, Jemen og Somalia. I tillegg er det bestemt at reiser til andre land i Midt-Østen og Nord-Afrika bare er tillatt etter forhåndsgodkjenning av divisjonssjef eller sjef for konsernstab.

Også oversjøiske reiser og reiser til Storbritannia må godkjennes av divisjonssjef eller sjefen for aktuell konsernstab.

Oksum poengterer at ansatte på reise bør utvise stor varsomhet, blant annet ved å sjekke de lokale forholdene med Hydros kontorer i de aktuelle landene, med lokale kunder, leverandører eller myndigheter. Flyplasser med lavt sikkerhetsnivå skal unngås, og bare store, anerkjente flyselskap skal benyttes.

Oksum understreker dessuten at ansatte bør holde seg unna høyt profilerte amerikanske eller vestlige mål som ambassader og militære installasjoner. De bør likeledes unngå store menneskemengder og områder der det med stor sannsynlighet kan oppstå demonstrasjoner.

- Det er den urolige situasjonen generelt sett som er bakgrunnen for restriksjonene av reisevirksomheten, og ingen konkret kunnskap om trusler rettet mot Hydros installasjoner eller ansatte, sier Oksum.