Reiserestriksjonene opprettholdes

oktober 8, 2001, 09:00 CEST

Statoil opprettholder reiserestriksjonene som ble innført 20. september. Situasjonen blir kontinuerlig vurdert i lys av de handlinger som kan komme etter USAs angrep på Afghanistan.

Statoil-ansatte skal under ingen omstendighet dra på tjenestereise til Afghanistan, Irak, Libya, Pakistan eller Jemen.

Tjenestereiser til andre land i Midtøsten eller til Nord-Afrika må godkjennes av ledelsen i det aktuelle forretningsområdet. Det er ikke lagt restriksjoner på reiser til Tyrkia.

Interkontinentale reiser skal bare gjennomføres i samråd med ledelsen i forretningsområdet.

Situasjonen blir vurdert fortløpende, og reiserutinene kan bli endret igjen dersom omstendighetene tilsier det.