Mikkel-kontrakt tildelt

oktober 9, 2001, 12:30 CEST

Operatøren Statoil har gitt European Marine Contractors oppdraget med å legge røret mellom Mikkel-feltet i Norskehavet og en havbunnsramme på Midgard.

Produksjonsrøret European Marine Contractors skal legge blir 18 tommer tykt og 40 kilometer langt. Kontrakten er verd rundt 80 millioner kroner.

Operasjonen skal etter planen utføres i løpet av august 2002, opplyser Hans Kristiansen, prosjektleder for Mikkel-utbyggingen.

Statoil skal tildele kontrakter til en samlet verdi av mellom 300 og 400 millioner kroner for gass- og kondensatfeltet i høst. Disse inkluderer overflatebehandling av Midgard-røret, legging av en 70 kilometer lang hydraulisk kabel fra Åsgard B-plattformen til Mikkel-feltet, installasjon av utstyr samt trykktesting av rør og kabler.

I sommer fikk FMC Kongsberg, Reinertsen Engineering og Kværner Oil & Gas de andre hovedkontraktene for feltutbyggingen.

Mikkel skal etter planen begynne å produsere 1. oktober 2003. Brønnstrømmen skal overføres via Midgard til Åsgard B for videre behandling. Gassen skal transporteres gjennom rørledningen Åsgard transport til behandlingsanlegget på Kårstø i Nord-Rogaland, mens kondensatet skal gå gjennom eksisterende rør til lagerskipet Åsgard C for eksport.