Sigyn-kontrakter tildelt

oktober 9, 2001, 12:45 CEST

Statoil har undertegnet kontrakter for utbyggingen av gass- og kondensatfeltet Sigyn i Nordsjøen for 375 millioner kroner på vegne av lisensen.

ExxonMobil er operatør for Sigyn, men etter avtale mellom Statoil, ExxonMobil og Norsk Hydro, får Statoil ansvar for bore- og undervannsoperasjonene samt modifiseringene på Sleipner A-plattformen.

ABB skal utføre ombyggings- og modifikasjonsarbeid på Sleipner A, hvor brønnstrømmen fra Sigyn skal tas inn. Kontraktens verdi er beregnet til 200 millioner kroner.

Coflexip Stena Offshore (CSO) skal installere havbunnsramme, brønnstrømsrør og kontrollkabel. Dessuten skal CSO trekke inn og koble opp rørene og kontrollkabelen på plattformen. Kontrakten er verd anslagsvis 175 millioner kroner.

Leder for Sigyn-utbyggingen, Tor Torsøy, opplyser at bunnrammen etter planen skal installeres i løpet av november. Den må være på plass før boreoperasjonene kan starte.

Forekomstene Sigyn Øst og Sigyn Vest skal produseres med henholdsvis én og to produksjonsbrønner i samme havbunnsramme. Produksjonen skal etter planen starte i første kvartal 2003. Feltets levetid er anslått til 10 år.

Rettighetshavere i Sigyn er ExxonMobil med 40 prosent, Norsk Hydro (10) og Statoil (50).