Skip to content

Hydro varsler resultateffekter

oktober 10, 2001, 08:00 CEST

Hydro har onsdag morgen sendt ut en børsmelding med varsel om flere forhold som kommer til ü püvirke resultatet for tredje kvartal negativt

Fortsatt prispress i markedet for magnesiumprodukter fra kinesiske produsenter har medført at selskapet nedskriver anleggsmidler tilknyttet magnesiumproduksjonen i Porsgrunn med omlag 270 millioner kroner. Selskapets styre vil forøvrig evaluere videre tiltak innen magnesium pü møte fredag 12. oktober.

I tilknytning til prissikringsprogram for Hydro Aluminium Metall for perioden 2001 til 2003 ble det i løpet av 2000 inngütt sükalte "collar-opsjoner". Disse opsjonene har som følge av reduksjon i aluminiumsprisen (LME) medført et tap pü 340 millioner kroner i tredje kvartal.

I forretningsområdet Olje og Energi blir resultatet blant annet påvirket av urealisert lagertap for olje og gass, lavere el-produksjon, ekstraordinære reparasjonskostnader på Åsgard og driftsavbrudd på Scanraff-raffineriet.

Driftsresultatet i Olje og Energi forventes ü utgjøre omlag 4,5 milliarder kroner.