Skip to Content
no

Heidrun-kontrakt til VM-alliansen

oktober 10, 2001, 15:00 CEST

VM-alliansen, som består av Halliburton, Fabricom og Sørco, har fått hovedkontrakten på å bygge om Heidrun-plattformen for vanninjeksjon.

Kontrakten omfatter ingeniørarbeid, innkjøp, konstruksjon, installasjon og ferdigstillelse. Modifiseringen skal etter planen være ferdig i oktober 2003.

Sjøvann og produsert vann skal injiseres i det Statoil-opererte Heidrun-feltet i Norskehavet for å gi trykkstøtte til oljeproduksjonen. I den forbindelse skal to moduler installeres på plattformen.

Den ene modulen skal inneholde tre vanninjeksjonspumper, mens den andre skal fjerne sulfatet som er naturlig til stede i sjøvannet før vannet injiseres i reservoaret.

Sulfatet må fjernes fordi det er høy konsentrasjon av barium i Heidrun-reservoaret. Når dette metalliske grunnstoffet reagerer med sulfat, kan resultatet bli avleiringer og tette brønner.

Injeksjon av produsert vann gir også miljømessige gevinster, ifølge Knut Gjertsen, som leder vanninsjeksjonsprosjektet.

I dag produseres det 63.000 fat vann fra Heidrun i døgnet – i framtiden kan mengden komme opp mot 190.000 fat. Målet er at tilnærmet alt det produserte vannet skal tilbake til undergrunnen.