Nytt funn i Oseberg-området

oktober 14, 2001, 23:00 CEST

Hydro har som operatør for Oseberg Unit gjort et svært interessant funn av olje og gass i letebrønn 30/6-26. Funnet er resultatet av omfattende letearbeid i Oseberg-området.

- Hydro har gjennom en årrekke drevet omfattende utforskning i områdene rundt eksisterende infrastruktur blant annet i Oseberg-området. Funnet vi har gjort, er et svært positivt resultat av dette arbeidet. Vi borer for tiden en ny brønn i dette området. Når denne er avsluttet, vil vi fortsette arbeidet med å vurdere nye utbyggingsmuligheter i området, sier letesjef Nils Telnæs.

Hydro og rettighetshaverne i Oseberg-området har de siste fem årene boret seks letebrønner i dette infrastrukturområdet og har påvist nye tilstedeværende olje- og gassressurser på mer enn 480 millioner fat olje ekvivalenter. Det siste funnet i brønn 30/6-26, og eventuelle nye ressurser fra den pågående boringen av letebrønn 30/6-27, vil styrke muligheten for å bygge ut disse ressursene.

Dette vil i så fall bli den tredje havbunnsutbyggingen vest for Oseberg-feltet som knyttes opp til plattformene på Osberg feltsenter. De to andre er Oseberg Vest (Gamma Main-strukturen), der det også produseres fra Statfjord-formasjonen, og Tunefeltet, som er under utbygging og planlegges satt i produksjon høsten 2002.