Snøhvit-teknologi i Australia

oktober 15, 2001, 09:45 CEST

Teknologi som Statoil og Linde sammen har utviklet til Snøhvit-prosjektet, skal også brukes av Shell i Australia.

I forbindelse med Snøhvit-utbyggingen i Barentshavet utviklet Statoil og Linde varmevekslerteknologi til bruk i LNG-anlegg (LNG, liquefied natural gas, flytende, nedkjølt tørrgass). Selskapene eier teknologien sammen. Linde fikk så hovedkontrakten for prosjektering av LNG-anlegget på Melkøya utenfor Hammerfest, der teknologien skal tas i bruk.

Deler av teknologien, som markedsføres av Linde, skal brukes i Shells North West Shelf-prosjekt i Karratha i Australia. Shell blir dermed den første brukeren, fordi anlegget i Australia kommer i drift før Snøhvit.

Teknologien omfatter spiralrørvarmevekslere som inngår i prosessen med å kjøle ned gassen til minus 163 grader celsius. Det er ved denne temperaturen gassen går over til flytende form.

"Det vi har gjort på Snøhvit er basert på Statoils egen teknologi," sier Roy Scott Heiersted, konsept- og teknologiansvarlig for prosjektet. Han legger til at Snøhvit-lisensen var første kunde for bruk av prosessteknologien og at lisensen valgte den i konkurranse med andre alternativer.

Heierstad sier at Statoil og Lindes prosessteknologi utnytter energien optimalt, dessuten er varmeveksleren meget fleksibel med tanke på å bygge større anlegg.