Hydro Texaco i Danmark satser på e-business

oktober 16, 2001, 23:00 CEST

Som første selskap i energibransjen i Skandinavia tilbyr Hydro Texaco sine næringslivskunder en omfattende e-businesservice.

Allerede ved den formelle åpningen 10. oktober hadde 300 av Hydro Texaco Danmarks næringslivskunder meldt seg som brukere av e-businessystemet ErhversNet. - Forventningene vi hadde til kundeoppslutning ble dermed mer enn innfridd, forteller e-businessjef Claus Hoffmann. - Og prognoser tilsier at om tre år vil rundt 80 prosent av kundene bruke systemet,

Næringslivskundene står i dag for om lag halvparten av selskapets brutto omsetning, som i 2000 lå på drøyt åtte milliarder danske kroner.

I tillegg til rask og effektiv varebestilling tilbyr ErhvervsNet kundene en lang rekke serviceytelser, tilgjengelig 24 timer i døgnet. Blant annet kan kundene få en oversikt over kilometerregnskap og alle produkter som bedriften kjøper fra Hydro Texaco, pluss bruksanvisninger og vareinformasjon. En viktig nyhet er et tilbud om "grønt regnskap", som innebærer at kunden kan beregne miljøutslipp og miljøbelastning på de produktene bedriften har kjøpt av Hydro Texaco. Tallene presenteres i en form som gjør at de kan føres rett inn i et grønt regnskap.

Produktkonvertering er et annet tilbud i EnhvervsNet. Ved å taste inn ett produktnavn, får kunden opp navnene på alle tilsvarende produkter som er tilgjengelig på det danske markedet.

For både kundene og Hydro Texaco innebærer ErhvervsNet økt kostnadseffektivitet. - Og så håper vi jo at dette ekstra servicetilbudet vil få en positiv smitteeffekt på vår virksomhet, sier Claus Hoffmann.

Hydro Texaco i Danmark