Skip to Content
no

Salgsavtaler for Snøhvit-gass

oktober 17, 2001, 23:00 CEST

Selskapene som har lisensandeler i Snøhvitfeltet i Barentshavet, har nå inngått avtaler om salg av LNG som omfatter hele den planlagte kapasiteten fra produksjonsstart i 2006 og i en 17-20 års periode i det LNG-anlegget som skal bygges i Finnmark.

Hydro har inngått avtaler med det amerikanske selskapet El Paso Global LNG Company og med det spanske selskapet Iberdrola S.A for leveranser tilsvarende 500 millioner kubikkmeter naturgass årlig - tilsvarende omlag 10 000 fat oljeekvivalenter per dag.

Statoil, RWE-DEA, Amerada Hess og Svenska Petroleum har inngått tilsvarende avtaler med de samme kjøperne for sine andeler av Snøhvit-produksjonen. Gaz de France og TotalFinaElf som også er rettighetshavere i Snøhvit, vil selv overta de andeler de skal ha av LNG-eksporten.

Prisen for leveransene av LNG fra Snøhvit vil i USA være knyttet til prisvariasjoner på gass i det amerikanske markedet, mens LNG-prisen for leveransene i Europa vil være knyttet til prisvariasjoner for alternative energibærere.

Avtalene som er inngått, er betinget av at den utbyggingplan som er vedtatt av rettighetshaverne og de rammevilkår som er forutsatt blir godkjent i den forestående behandlingen i Stortinget.

Hydros andel i Snøhvit er 10 prosent.