Debutant i LNG-markedet

oktober 18, 2001, 14:00 CEST

Signeringen av kontraktene for Snøhvit-gassen betyr at Statoil for første gang er inne i markedet for flytende naturgass (liquefied natural gas, LNG).

"Dette er et strategisk viktig skritt for Statoil. Vi skal bygge på den omfattende erfaringen og kompetansen selskapet allerede har som markedsfører av olje og gass," sier Otto Granli, direktør for gassalg og -skipning i Snøhvit-prosjektet.

Statoil er en av verdens største eksportører av råolje og en viktig selger av gass til Europa.

LNG-kontraktene som ble inngått med amerikanske El Paso Global LNG Company og spanske Iberdrola S.A. 18. oktober innebærer at Statoil skal selge nærmere 1,3 milliarder kubikkmeter egengass i året.

Selskapet skal dessuten selge 1,7 milliarder kubikkmeter gass på vegne av den norske staten.

"Vi ser fram til å samarbeide med våre nye kunder. Både det spanske og det amerikanske LNG-markedet har potensial for vekst framover," sier Granli.

Statoil er allerede til stede i disse energimarkedene. Selskapet eksporterer råolje og petroleumsprodukter til USA, mens det selger gass og flytende petroleumsgasser (liquefied petroleum gases, LPG) til Spania.

En forutsetning for LNG-avtalene er at Stortinget og andre relevante myndigheter godkjenner Snøhvit-prosjektet på de vilkårene lisensen har lagt til grunn.