Heder for stabil drift

oktober 29, 2001, 23:00 CET

Råoljeanlegget til Statoils raffineri på Mongstad i Hordaland har mottatt en pris fra Shell for 100 prosent regularitet gjennom hele 2000.

Det er første gang Mongstad-raffineriet får Shell Reliability Award. Prisen deles ut til raffinerier som selskapet eier helt eller delvis og som oppnår 100 prosent regularitet – altså ingen uforutsette produksjonsstanser – gjennom ett kalenderår.

Ifølge John Berg, som er assisterende direktør ved raffineriet på Mongstad, viser pristildelingen at det er gjort et stort arbeid blant de raffineriansatte for å holde god drift.

"For oss betyr det veldig mye at Shell, som er en av de største aktørene innen raffinering i Europa, gir oss en slik anerkjennelse. Dette er en motivasjonsfaktor i vårt videre arbeid," sier han.

Mongstad-raffineriet hadde et meget godt år i fjor og befestet stillingen som senter for norsk oljeforedling. Shell har en eierandel på 21 prosent i anlegget.