Skip to Content
no

Fortsetter utbedringer på Åsgard

oktober 29, 2001, 08:00 CET

Rundt halvparten av de 72 sveisene i rørforbindelser på Åsgard-feltet i Norskehavet er nå reparert. Utbedringsarbeidet skal pågå fram til sommeren.

Reparasjonene av sveiseforbindelsene i rørene har en total kostnadsramme på rundt 2,6 milliarder kroner. Statoil har meldt dette inn som en forsikringssak.

"Det er en forutsetning at hensynet til sikkerhet og miljø må komme i første rekke i det pågående arbeidet på Åsgard," sier Thor Haakon Helgesen, Statoils direktør for Halten-Nordland.

I forbindelse med nedstengningen av produksjonen på Åsgard B skal alle kritiske systemer på selve gassplattformen verifiseres. Gjennomgangen har vist at deler av gasseksportsystemet hvor det har vært vibrasjonsproblemer bør utbedres.

Arbeidet på gasstransportsystemet skal gjennomføres i to trinn. Først skal det settes i verk strakstiltak. Det avsluttende arbeidet utføres samtidig som rørforbindelsene mot Midgard-strukturen repareres i mai/juni 2002. Det innebærer at produksjonen fra Åsgard B først kan startes og trappes gradvis opp fra årsskiftet 2001-2002.

Utbedringene på Åsgard har ført til utsatt produksjon av olje og kondensat på om lag 11.800 fat i døgnet for Statoil i 2001. I perioden Åsgard ikke har levert gass, har kundene i Europa fått erstatningsgass fra andre felt på norsk sokkel.