Skip to content

Støtter pionerdykkere

oktober 29, 2001, 08:00 CET

Statoil har besluttet å gi økonomisk støtte til personer som har fått nedsatt arbeids- og ervervsevne etter å ha arbeidet som dykkere i oljevirksomheten på norsk sokkel fra 1965 til 1990.

"Statoil vil med dykkerstøtten ta ansvar for en gruppe mennesker som ble påført helseskader i pionertiden i Nordsjøen," sier konserndirektør Henrik Carlsen i forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge.

Carlsen framholder at dykkernes innsats har hatt stor betydning for utviklingen av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.

"Vi vet i dag at mange tidligere dykkere lever under uverdige forhold, økonomisk så vel som sosialt. Dette er etter Statoils oppfatning en uakseptabel situasjon," mener Carlsen.

Ordningen åpner for at det også kan gis støtte til etterlatte dersom en persons død antas å ha sammenheng med skader som en følge av dykking.

Støtteordningen er søknadsbasert, og tildelingen skal foretas av en oppnevnt nemnd.