Rammeavtaler om rør

oktober 30, 2001, 08:00 CET

Statoil har inngått rammeavtaler med Scandinavian Fittings and Flanges (SFF) og Bergen Rørhandel/Stavanger Rørhandel (joint venture) om rørleveranser.

Avtalene, som ble signert 29. oktober, omfatter rør og rørdeler til utbyggingsprosjekter til havs, på landanlegg og til større modifikasjonsprosjekter.

Beregninger viser at Statoil har behov for rør og rørdeler til en verdi av nesten 1,4 milliarder kroner de neste seks årene.

De nye rammeavtalene gjelder for to år, med muligheter for fire års opsjon (to pluss to år).

Blant prosjektene som trenger rørleveranser – forutsatt at Stortinget godkjenner planene – er Kristin-utbygginen i Norskehavet og Snøhvit-utbyggingen i Barentshavet. Dessuten har gassanlegget på Kårstø i Rogaland behov for rør i forbindelse med utvidelsene.

Avhengig av kontraktsform i hvert enkelt prosjekt, kommer hovedkontraktor eller Statoils prosjektgruppe til å velge leverandør basert på behov og pris, sier Odd K. Nøland. Han er direktør for anskaffelser i forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norges prosjektgjennomføringsenhet.

Avtalene inngår i internprosjektet System og utstyrsanskaffelser (SUA).