"Gå til hovedinnhold"

Legatstøtte til barn

oktober 30, 2001, 08:30 CET

Statoils jubileumslegat gir i år tilsammen 950.000 kroner til tre prosjekter som hjelper barn og unge i Russland, Etiopia og Norge.

500.000 kroner går til Statoils humanitære hjelpeprogram nordvest i Russland. Prosjektet har pågått i to år og sikrer 600 skolebarn ved to skoler i Murmansk gratis frokost. Med legatstøtten kan prosjektet fortsette i nok et år. Styringskomiteen for programmet ledes av Statoils Torbjørn Lindseth.

Prosjektet "Vann for Etiopia", som samarbeider med Kirkens nødhjelp om å samle inn penger til boring av vannbrønner, får 100.000 kroner. Mange Statoil-ansatte betaler hver måned et fast beløp inn til prosjektet. Marit Stavland, Turid Enoksen, Arne Åkerlund og Knut Tjosevik, alle ansatt i Statoil, administrerer arbeidet.

350.000 kroner går til Stiftelsen kirkens bymisjon Stavanger som driver forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Bymisjonen jobber for å utvikle tiltak som kan forebygge atferdsproblemer og rusmisbruk blant barn og ungdom.

Ifølge Sigurd Kristiansen, formann i Statoils jubileumslegat, kom det i år inn 26 forslag som støtte til prosjekter i og utenfor Norge.

Statoils jubileumslegat ble opprettet i forbindelse med Statoils 20-års markering i 1992. Grunnkapitalen er på 10 millioner kroner. Formålet er å fremme oppvekstvilkår for barn og unge.