Gullfaks A og B stenger ned

oktober 30, 2001, 23:45 CET

Produksjonen over Gullfaks A og B i Nordsjøen stopper i rundt en uke fra henholdsvis 2. og 1. november. Årsaken er at plattformene skal oppgraderes og vedlikeholdes.

På Gullfaks A blir hovedaktiviteten oppgradering av prosessikringssystemene, opplyser avdelingsleder Norvald Henjum i Gullfaks Operasjoner. Dessuten skal det utføres en del annet modifiserings- og vedlikeholdsarbeid som krever at produksjonen er stengt ned.

Nedstengningen medfører stopp i mottak av olje fra de Norsk Hydro-opererte feltene Vigdis og Visund. Etter planen skal det utføres rundt 10.500 timer arbeid under stansen.

Gullfaks B må stenge ned på grunn av prosessmessig avhengighet til A-plattformen. På B-en skal det også utføres vedlikeholds- og modifiseringsarbeid som ikke kan gjøres mens plattformen produserer.

I motsetning til på Gullfaks A skal boreaktivitetene her gå som vanlig i stansperioden. Arbeidsomfanget på Gullfaks B blir rundt 4.500 timer.

Fredag 9. november skal begge plattformene være tilbake i produksjon.

Neste regulære revisjonsstans på Gullfaks A og -B er planlagt til høsten 2002.