Hydro inngår avtale om flerbruksfartøy

november 4, 2001, 23:00 CET

Hydro har inngått en avtale med Farstad Shipping ASA og Stolt Offshore om kjøp av undervannstjenester. Avtalen innebærer bruk av det nybygde flerbruksfartøyet Far Saga, og vil ha en samlet verdi på 800 millioner kroner.

Avtalen er inngått av Hydro som operatør på vegne av partnerne i feltene Oseberg, Brage, Heimdal, TOGI, Troll, Njord, Varg, Snorre, Tordis, Vigdis, Visund, Tune, Vale, Grane, Ormen Lange Prosjektet samt transportselskapene Vesterled, OTS (Oseberg Transport System) og OGT (Oseberg Gass Transport).

- Denne avtalen gir oss en større fleksibilitet og økt tilgjengelighet blant annet når det gjelder ROV-operasjoner. Far Saga, som er et stort offshore forsyningsfartøy som også kan brukes som støttefartøy til blant annet ROV-operasjoner, vil inngå i vår pool av forsyningsfartøyer. Men vi kan raskt ta det ut av denne tjenesten og benytte det som støttefartøy for undervannsoperasjoner. På denne måten unngår vi å måtte vente i lang tid på at rene spesialfartøyer skal bli ledig, sier Perry Farstad i Marine operasjoner i Norsk Hydro

Avtalen har en fast periode på fem som kan forlenges gjennom utøvelse av tre årlige opsjoner.