Kjøper halve Neras

november 6, 2001, 23:00 CET

Statoil har kjøpt halvparten av det norske selskapet Neras, som blant annet driver med energistyring for energikunder.

"Selskapets kompetanse passer godt inn i vår nye strategi med å tilby store energikunder fleksible løsninger på energiforsyning," sier Mats Fredriksson, avdelingsleder for elhandel og forsyning i enheten Oljehandel og forsyning.

Med store kunder mener Fredriksson bedrifter som bruker over 100 gigawattimer (GWh) årlig. Det tilsvarer det årlige elforbruket til rundt 4000 gjennomsnittsboliger i Norge.

Elhandel og forsyning skaffer elektrisitet til Statoils store industrianlegg – for eksempel Mongstad i Hordaland. Enheten styrer prisingen blant annet via kraftbørsen Nordpool. Nå skal den tilby samme tjeneste til eksterne kunder.

Neras har vel 30 ansatte og hovedkontor utenfor Drammen. Selskapet har aktiviteter i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland.