Skip to Content
no

Kina kjøper norsk LPG

november 9, 2001, 08:30 CET

Nylig solgte Statoil en last med flytende petroleumsgass (liquefied petroleum gases, LPG) til Kina, som til sammen har kjøpt rundt 90.000 tonn LPG fra Norge i høst.

Volumet, som tilsvarer det totale norske årsforbruket av petroleumsgassene propan og butan, dekker forbruket til sju millioner kinesere i rundt én måned, ifølge Thor Abrahamsen, avdelingsleder for LPG handel. Kineserne bruker hovedsaklig propan og butan til oppvarming og koking, som alternativ til ved og kull.

Den siste lasten til Kina ble levert fra Mongstad i Hordaland. Det er første gang Statoil transporterer LPG derfra. Fjellhallene som ble anlagt i forbindelse med Vestprosess gjør det mulig å bygge opp lager på Mongstad i mer enn 20 dager og dermed fylle en supertanker på vel 45.000 tonn.

Statoil selger også LPG fra gassanlegget på Kårstø i Rogaland, fra Teesside i Storbritannia og fra Kalundborg-raffineriet i Danmark.

I motsetning til Europa og USA, har Asia for tiden har underskudd på butan og propan. Prisen er høyest i Kina, som bygger opp lagre for vinteren. Derfor lønner det seg å transportere propan og butan Fra Nord-Europa til Asia i 40 dager med spesialskip, ifølge Abrahamsen.

Propan, butan og andre petroleumsgasser skilles ut fra fra naturgass, men kan også være overskuddsprodukter fra raffineringsprosessen.