Norne-ulykken skyldtes teknisk svikt

november 9, 2001, 12:00 CET

Helikopterulykken ved Norne-feltet i Norskehavet 8. september 1997 skyldtes tekniske forhold ved helikopteret. Det mener Havarikommisjonen for sivil luftfart (HSL).

Havarirapporten (finnes bare på engelsk) legges fram i dag, 9. november.

Helikopteret som styrtet var av typen Super Puma AS332L-1. Det var på vei fra helikopterbasen i Brønnøysund til det Statoil-opererte Norne-feltet med tolv personer om bord – ti passasjerer og to piloter. Alle omkom i ulykken.

Undersøkelser har avdekket utmattingssprekker i høyre inngående akseltapp på helikopterets hovedgearboks. Dette er komponenten som overfører drivkraften fra høyre motor til rotorhodet. Da denne komponenten sprakk, kom både aksel og turbinmotor i ubalanse. Dette førte igjen til at motoren "eksploderte" før styremekanismene ble satt ut av funksjon. Den andre motoren ble også ødelagt som følge av dette.

Havarikommisjonen har, som følge av undersøkelsen som har pågått siden ulykken, gitt 18 tilrådinger til Luftfartstilsynet, Luftfartsverket og helikopterselskapet. I ettertid er det iverksatt tiltak som omfatter tekniske forhold, vedlikehold og prosedyrer.

Informasjon om Havarikommisjonens rapport samt materiale fra Statoil og Helikopter Service skal legges ut på alle helikopterterminaler. Informasjonen gjøres også tilgjengelig for andre selskapers passasjerer.

Før offentliggjøringen av rapporten fikk de nærmeste etterlatte etter ulykken en presentasjon av hovedinnholdet. Samlingen, som fant sted i Bergen, var i regi av Statoil og Helikopter Service.

"Norne-ulykken er kostbar lærdom som vi alltid vil ha med oss som en påminnelse om at arbeidet med sikkerheten alltid må komme først," sa konsernsjef Olav Fjell til de etterlatte.