Nok et funn i Oseberg-området

november 14, 2001, 23:00 CET

Norsk Hydro har i løpet av de siste par måneder gjort to interessante funn av olje og gass i Oseberg-området. Sammen med et tidligere funn gir dette trolig grunnlag for en ny havbunnsutbygging knyttet til Oseberg feltsenter.

- Disse funnene er oppmuntrende. Funnene er gjort på Vestflanken av Oseberg-feltet. Hydro anslår de nye utvinnbare reservene til omlag 120 millioner fat olje og 3,4 milliarder kubikkmeter gass. Tidligere har Hydro registrert ca. 70 millioner fat olje og ca. 2,6 milliarder kubikkmeter gass i dette området. Totalt anslås således reservene til 190 millioner fat olje og vel 6 milliarder kubikkmeter gass. Vi er i ferd med å etablere et eget prosjekt for å utvikle disse ressursene så fort som mulig, sier Johan K. Mikkelsen, Hydros områdeleder for Oseberg.

Det vil trolig være lønnsomt med en havbunnsutbygging vest for Oseberg-feltet knyttet opp til Oseberg feltsenter. Oseberg Vest (Gamma Main-strukturen som ble påvist i 1986) er allerede utbygd, og Tune-feltet planlegges satt i produksjon høsten 2002.

Siden produksjonsstart høsten 1988 er det produsert nær 2 milliarder fat olje fra Oseberg-området, langt mer enn opprinnelig beregnet. Gjenværende oljeproduksjon anslås til mer enn 1 milliard fat olje. Oseberg-området ligger omlag 130 kilometer nordvest for Bergen og inkluderer feltene Oseberg Unit, Oseberg Sør, Oseberg Øst, Brage og Tune.

Rettighetshavere i Oseberg Unit er:

Hydro 22,23 %
TotalFinaElf 8,66 %
ExxonMobil 4,33 %
Statoil 14,00 %
Petoro 50,78 %