TEMA: I østerled og vesterled

november 14, 2001, 23:00 CET

I tillegg til eksisterende rørledninger fra norsk sokkel til Kontinentet er nye rørforbindelser etablert i vesterled mot Storbritannia og planlegges i østerled mot Polen. Også innad i Norge gir nordsjøgassen spennende, nye muligheter. Hydro deltar aktivt i den videre utviklingen av Norge som gassnasjon og gassleverandør.

  • Norge spiller en stadig viktigere rolle som gasseksportør. Med den seneste Polen-avtalen har Norge solgt eller forpliktet seg til å selge nær 80 milliarder kubikkmeter gass fra 2005.
  • Når gassreservene i Ormen Lange-feltet om noen år trolig kan legges til, vil Norge kunne levere 110 milliarder kubikkmeter gass per år. Hydros del av dette vil være i underkant av 14 milliarder kubikkmeter, med en årlig verdi på drøyt 14 milliarder kroner ut fra dagens gasspris.
  • I tillegg til eksisterende rørledninger fra norsk sokkel til Kontinentet er nye rørforbindelser etablert i vesterled mot Storbritannia og planlegges i østerled mot Polen. Også innad i Norge vil nordsjøgassen etter hvert kunne tas i bruk i større grad. Sterke krefter arbeider for å legge gassrør til Østlandet, og viktig forsking pågår for å utnytte gassen i nye, utslippsfrie kraftverk. 

    Les mer, hentet fra Hydros konsernmagasin Profil nr. 5/2001 og fra Hydros nyhetstjeneste på internett:


I østerled:
Optimisme for gass i østerled
"Gode muligheter i liberaliserte gassmarkeder"

I vesterled:
Tørrskodd på havbunnen for gass i vesterled

I Norge:
Målet er utslippsfrie gasskraftverk
Ja til naturgass på Herøya
 Eivind Reiten: "Ja til nasjonalt innovasjonsselskap for naturgass"