Målet er utslippsfrie gasskraftverk

november 15, 2001, 08:00 CET

Hydro og Alstom arbeider med å utvikle teknologi for utslippsfrie gasskraftverk. Store ressurser blir satt inn for å finne miljøriktige, kommersielle løsninger.

Prosjektet for utslippsfrie gasskraftverk bærer navnet "Advanced Zero Emission Power" (AZEP) og ble startet i 1997 i samarbeid mellom Hydro og ABB. Det er basert på en idé utviklet ved Hydros forskningspark i Porsgrunn. I en omfattende studie i 1998 konkluderte ABB med at AZEP syntes å være den beste teknologien for å fange opp utslippene av karbondioksid. Og da det franske selskapet Alstom i fjor overtok ABBs kraftseksjon, besluttet ledelsen at prosjektet skulle føres videre.

AZEP-teknologien skiller ikke bare ut CO2. Den forhindrer også at det dannes nitrogenoksider (NOx) slik at anleggene blir tilnærmet NOx-frie, forklarer Elizabeth Baumann Ofstad, leder av Teknologi og Kompetanse i Hydro Energi.

– Vi mener at vårt konsept er blant de aller beste, ikke bare teknisk, men også kommersielt, sier hun. Prosjektet har vist at membranen, som er kjernen i teknologien, fungerer i liten modell, men det vil ennå ta mange år før teknologien kan anvendes i storskala-anlegg. En demo-enhet skal etter planen stå klar om tre år, mens anlegg i megawattstørrelse ikke vil være i funksjon før tidligst i 2008.

Hydro satser for tiden rundt 20 millioner kroner årlig på AZEP-prosjektet. De totale kostnadene er anslått å komme opp i 150–200 millioner kroner, hvorav en del trolig vil kunne dekkes av EU-midler.

Nytt forbrenningssystem
Teknologien som Hydro søkte om patent på allerede i 1997, innebærer en ny utforming av forbrenningssystemet i ulike typer gassturbiner, slik at det blir mulig å separere oksygen fra luft. Dette krever nye materialer – tette, keramiske membraner – som bare slipper gjennom oksygen-ioner, forklarer Erik Hans Eriksen, prosjektleder for AZEP ved Hydros forskningspark i Porsgrunn.

– Vi har utviklet et keramisk material som har vist seg å fungere godt. Utfordringen nå blir å pakke mange hundre kvadratmeter membraner inn i et lite areal i brennkammeret. Vi må finne et design som er praktisk, robust og økonomisk.

Deponere eller selge CO2?
Uansett teknologi blir det nødvendig å finne en kostnadseffektiv løsning for å håndtere den utskilte CO2-gassen. Alternativene står mellom å selge gassen, å deponere den eller å injisere den i oljefelt for å øke utvinningen.

– Målet vårt er at kostnadene for utskilt CO2, fraregnet kostnader for videre håndtering, ikke skal overstige 10 dollar per tonn. Vi tror at det i framtiden kan bli dyrt å slippe ut CO2 fra kraftproduksjon. Derfor vil teknologi som på en rimelig og effektiv måte gjør det mulig å redusere utslippene, være attraktiv, sier Baumann Ofstad.

– Vi er opptatt av klimaproblemene. Samtidig vet vi at naturgassen er svært viktig både for selskapet og for landet. For å sikre verdien på naturgassen, må vi finne en løsning på CO2-problemet.